Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

GRUBER Travel

Információk

| (+36 1) 333 22 11 | utak@grubertravel.hu

Kereső

Adatvédelmi tájékoztató

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-56614/2012

A GRUBER Travel Kft. online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A GRUBER Travel Kft. (továbbiakban: GRUBER Travel) az általa működtetett internetes hírlevélre valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől.

Az adatkezelő neve: GRUBER Travel Idegenforgalmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.
Az adatkezelő székhelye: 1027 Budapest, Bem József utca 8.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-998782
Az adatkezelő adószáma: 12869879-2-41
Az adatkezelő elérhetősége: 06-1 333-2211 e-mail: info@grubertravel.hu

Az adatkezelő weboldalai: www.grubertravel.huwww.elutazna.huwww.greenonline.huwww.torokutak.huwww.repulosutak.hu,www.autosutak.huwww.greenfranchise.hu

Ezek az adatok a Hírlevél feliratkozáskor

 • regisztráló neve, a név lehet kitalált név is, azaz felhasználói név,
 • e-mail címe.

Ezek az adatok az utazás megrendelésekor

 • a megrendelő és az utasok nevei,
 • születési idejük,
 • állampolgárságuk,
 • a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • a számlázási cím,
 • útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország.

A GRUBER Travel a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg.

Regisztrációs adatbázis

 • Az adatgyűjtés célja: A GRUBER Travel illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés. Utazás megrendeléskor a megrendelő részére egy személyes fiók kerül létrehozásra az Utazás Megrendelésről Szóló Szerződés elfogadásakor.
 • Az érintettek köre: a GRUBER Travel adatbázisában online módon vagy személyesen regisztráló személyek.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önként hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A § és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.
 • A kezelt adatok köre: név, cím, nem, születési dátum, telefonszámok, úti okmány adatok, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a GRUBER Travel, mint utazásközvetítő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: az utazásszervező, a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé.
 • Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést követő 7 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig.


A GRUBER Travel a regisztráció során beszerzett adatot

 • kizárólag az ott megjelölt célra használja fel
 • nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival
 • harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.
 • GRUBER Travel, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztráció során rögzített adat titokban maradásáért, nem felelős az adat esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.
 • GRUBER Travel minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, hacker támadásból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.
 • Megrendelő korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

Adatbiztonság

A GRUBER Travel úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
GRUBER Travel gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat

Az adatok módosítását és törlését az info@grubertravel.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a GRUBER Travel Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 8. címen, vagy a 06-1 333-2211 telefonszámon lehet kezdeményezni.

felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalainkon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A GRUBER Travel az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. Az iroda írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek.

még töltünk