Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

GRUBER Travel

Információk

| (+36 1) 333 22 11 | utak@grubertravel.hu

Foglalási feltételek

A WEBOLDALON TELJESÍTETT UTAZÁS MEGRENDELÉSRE SZÓLÓ SZERZŐDÉS

 

A GRUBER Travel Idegenforgalmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 8., MKEH engedélyszám: U- 001033, cégjegyzékszám: 01-09-998782, adószám: 12869879-2-41, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-56614/2012., telefonszám: 06-1 333-2211, faxszám: 06-1 333-2212), továbbiakban GRUBER Travel  az Internetes weboldalain (online megrendelés) az alábbi Utazás Megrendelésre Szóló Szerződést köti a vele utazni kívánó Utassal, aki a weboldalon keresztül utazás megrendelést küld. Online utazás megrendeléskor a Megrendelő nem tudja elküldeni a megrendelését mielőtt az alábbiakat nem olvasta illetve nem fogadta volna el. Jelen szerződés a Megrendelő (Utas) részéről történő elfogadással jön létre. Az utazás megrendelésének elküldése lehetetlen anélkül, hogy a Megrendelő a kis négyzetben nem jelölné be az elfogadást, bejelölés nélkül a biztonsági rendszer nem engedi elküldeni a megrendelőlapot. Amennyiben az Utazás Megrendelésre Szóló Szerződési feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a GRUBER Travel Internetes weblapjait. A megrendelés elküldése után az iroda úgy tekinti, hogy a szerződők akaratai megegyeztek. A két fél egybehangzó joghatás kiváltására irányuló akarat-kijelentései alapján az alábbi szerződés jön létre. Ezen szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. (Bővebben: Adatvédelem, adatkezelés.)

1.) A GRUBER Travel által üzemeltetett honlapok: www.grubertravel.hu, www.elutazna.hu, www.greenonline.hu, www.torokutak.hu, www.repulosutak.hu, www.autosutak.hu, www.greenfranchise.hu használatainak feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Utazás Megrendelésre Szóló Szerződésben foglaltakat. Felhasználó a honlap használatával elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben a szerződést nem fogadja el, kérjük ne használja a weboldalainkat.

2.) A GRUBER Travel honlapjainak meglátogatása a látogató vagy más harmadik fél és a GRUBER Travel között jogokat és kötelezettségeket magában foglaló jogviszonyt nem keletkeztet. Megrendelő elküldése nem kötelezi a GRUBER Travel-t utazási szerződés megkötésére.

2.1) Amennyiben a Megrendelő a foglalás során saját maga, és több Utas részére rendeli meg az érintett utazási csomagot, abban az esetben az Megrendelőt a GRUBER Travel a többi Utas jogszerűen eljáró képviselőjének tekinti. Kizárólag a Megrendelő a felelős az olyan kárért, vagy bármely más hátrányért, ami azért ér bárkit, mert a Megrendelő a többi Utas vonatkozásában nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal.

2.2) Az úti-okmányok (útlevél, esetlegesen vízum) beszerzése az Utasok kötelessége és felelőssége. Az Utasok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, be- és kiutazási szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani; az ezek megszegéséből, be nem tartásából eredő többletköltségek és károk az Utasokat terhelik. A külföldi állampolgárságú Utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen.

3.) A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a GRUBER Travel oldalain megszerzett információkat vagy szolgáltatásokat. A GRUBER Travel oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

4.) A GRUBER Travel ingyenesen bocsátja használatra az oldalain található információkat és szolgáltatásokat. A GRUBER Travel nem tehető felelőssé a weboldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. A GRUBER Travel minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

5.) A GRUBER Travel nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

6.) Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A weboldalakon elérhető információk rendszeresen módosulnak. A GRUBER Travel fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

7.) Az utazásokat a GRUBER Travel a honlapjaira a vele partneri viszonyban álló utazásszervezők zárt számítógépes rendszerben lévő, ügynevezett XML technológiával töltik fel, ezért a részvételi díjak, külön fizetendő díjak, indulási időpontok megváltoztatására a GRUBER Travel-nek nincs lehetősége, így ezen adatok valódiságáért az utazásszervezők és nem a GRUBER Travel a felelős. A GRUBER Travel-nek a megrendelés pillanatában nincs információja arról, hogy az adott utazás szabad-e, tehát értékesíthető-e a Megrendelő részére. A szállodai leírásoknál, utazásoknál az ott szereplő éttermek nevei illetve a nyitvatartási idők csak tájékoztató jellegűek, azok megváltozása esetében a GRUBER Travel nem tartozik felelősséggel. A honlapokon szereplő helyesírási hibáért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáért, a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget a GRUBER Travel nem vállalja. A honlapokon szereplő kalkuláció eredménye tájékoztató jellegű, amely az utazási irodát az utazási szerződés megkötésére nem kötelezi. Mindig az utazási iroda által írásban visszaigazolt részvételi díj a mérvadó. A helyes fizetendő részvételi díj az iroda írásos visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.

8.) A GRUBER Travel által forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a weboldalain található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A GRUBER Travel mindent megtesz azért, hogy a honlapjain található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A GRUBER Travel bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalain található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. Előfordulhat, hogy az oldalakon fellelhető anyagok és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyul - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak. A honlapokon szereplő utazások illetve azok indulási időpontjai nem a szabad helyeket jelzik. A GRUBER Travel mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. A GRUBER Travel természetesen mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítik az Ön elvárásait és várakozásait.

9.) Némely utazást először az utazásszervező utazási iroda külföldi partnerétől szükséges lekérni. Ilyen esetben a GRUBER Travel jogosult a Megrendelőtől az adott utazásszervező utazási iroda feltételei szerint a teljes díjat bekérni. Sikertelen foglalás esetén a Megrendelő által megfizetett teljes összeg visszatérítendő a Megrendelő részére, amennyiben a Megrendelő nem választ a GRUBER Travel kínálatából másik, legalább a meghiúsult utazás teljes díjának értékével azonos értékű utazást, azonban a Megrendelő az esetleges sikertelen foglalás következtében semmilyen jogcímen nem jogosult kártérítésre.

10.) Utazás megrendeléskor a Megrendelő az Utazás Megrendelésről Szóló Szerződés elfogadásakor az aktuális teljes és pontos adatok megadását követően hajtja végre a regisztrálást. A GRUBER Travel a weboldalain keresztül, szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a GRUBER Travel - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A GRUBER Travel az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé. Bővebben: Adatvédelem, adatkezelés.

11.) A GRUBER Travel fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A GRUBER Travel fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a GRUBER Travel kizárja.

12.) A weboldalainkon található külső oldalakra vonatkozó linkekre vonatkozó korlátozás: A külső linkek nem tartoznak a GRUBER Travel szerkesztése alá, a GRUBER Travel nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a  oldalon nem jelenti automatikusan, hogy a GRUBER Travel egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

13.) A weboldalainkon megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződést. Az utazási szerződés az utas és az utazás szervező között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének vagy a teljes részvételi díj megfizetése után jön létre.

14.) A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező utazási feltételei szerint. A konkrét megrendelésre szóló utazási szerződést illetve az Áfa nyilatkozatot a részvételi díj befizetése után a Megrendelő és/vagy főutas (szerződő Megrendelő) által megadott e-mail címre a GRUBER Travel megküldi. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e a megrendelő a GRUBER Travel részére. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek az adott útra vonatkozó utazási feltételei (Ászf) az irányadóak.

15.) A GRUBER Travel ügyeleti telefonszáma: +36-70 623-3338 csak akkor hívja, ha bajba jutott és már az Utasunk továbbá, ha mondanivalója nem várhat a következő munkanapig. Kérjük, ezt a számot ne hívja munkaidőn kívül, ha csak a szabad helyekről, illetve utazásról szeretne érdeklődni.

16.) Magyarázat a szerződés érvényessége és hatályosságának megértéséhez: Amikor az Utas és az Utazásszervező utazási szerződést köt, akkor az a szerződés érvényes, de nem hatályos. Akkor válik hatályossá ez a szerződés, amikor az utazásszervező írásbeli visszaigazolást küld az utazásközvetítőn keresztül a Megrendelőnek. A szerződés érvényessége: A szerződés ALKALMAS a célzott joghatások kiváltására, nem ütközik jogszabályi tilalmakba, megfelel a felek akaratának. A szerződés hatályossága: A szerződés TÉNYLEGESEN kiváltja a célzott joghatásokat, jogok és kötelezettségek keletkeznek.

17.) A Megrendelőnek az utazás megrendeléskor nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben rendelte meg az utazást. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa tv. 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást - nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe (tehát magányszemélyként foglal, nem kér cégnévre számlát), illetve – adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát, de a megrendelt szolgáltatást nem számlázza tovább), illetve - adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe (tehát cégnévre kér számlát és a megrendelt szolgáltatást továbbszámlázza, ez esetben plusz Áfa-t is fel kell számolni)

18.) Útlevél, útiokmányok, beutazási feltételek, vízum stb.

18.1) Európai Unión kívüli utazások: 2015.06.04.-től változás az adatok megadása területén: A fokozódó terrorfenyegetések miatt az Európai Unió új jogszabályokat vezetett be, melynek folyományaként Magyarország Belügyminisztériuma valamennyi, az Unión kívüli országba induló és onnan érkező járat esetében kiterjesztett adatokkal feltöltött utas listák továbbítását tette kötelezővé a légitársaságok számára. Minden Utasnak felhívjuk a figyelmét, hogy az utazáshoz szükséges útiokmányairól saját magának kell gondoskodnia, és a befogadó ország beutazási feltételeiről egyénileg kell tájékozódnia (útlevéllel vagy anélkül lehet-e utazni adott országba, kell-e vízum vagy sem, stb.). Nem magyar állampolgároknak felhívjuk a figyelmét, hogy adott célország konzuli szolgálatánál tájékozódjanak a beutazási feltételekről. Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utasok felelnek. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utasok az utazáson nem tudnak részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az utazásszervező lemondási feltételeket lépteti érvénybe. Az előzőekre tekintettel minden Európai Unión kívüli úti cél foglalása esetén a Megrendelőnek meg kell adni az alábbi adatokat minden Utasra vonatkozóan:
Utas útlevél szerinti adatai: Neme / Titulusa / Vezetékneve / Keresztneve / Születési ideje / Állampolgársága / Útlevél száma /Útlevél lejárati dátuma / Útlevél típusa (az útlevelek többsége magánútlevél, ezeknél „P” jelzést kell beírni) / Útlevelet kiállító hatóság neve

18.2) Európai Unión belüli utazások: Minden Utasnak plasztik típusú személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkeznie, amelynek minimum 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Ha a gyermeknek vagy csecsemőnek nincs személyazonosító igazolványa, akkor nekik útlevél kiváltása szükséges. Felhívjuk az Utasok figyelmét, hogy az adott országba való utazáshoz szükséges úti okmányok meglétének biztosítása az Utasok felelőssége és kötelessége.

még töltünk